www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Bezpieczeństwo i obrona [foto]

16.04.2013 r.

W miniony piątek w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Wałbrzychu odbyło się kolejne spotkanie w ramach programu profilaktycznego „Bezpieczne Piątki”, przygotowanego z inicjatywy Szkolnej Formacji Obrony Cywilnej pod opieką p. Szczepana Dębowskiego. Gośćmi imprezy byli: Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Pan Wiesław Basa oraz Inspektor ds. Obrony Cywilnej Szef Formacji Obrony Cywilnej Przeciwpowodziowej przy Miejskim Zakładzie Budowlanym w Wałbrzychu Pan Leszek Palewski, były wieloletni komendant wałbrzyskiej Straży Pożarnej.

Pierwsza część spotkania dotyczyła szeroko pojętego bezpieczeństwa indywidualnego (osobistego) i zbiorowego (publicznego), zarówno w skali międzynarodowej, jak i narodowej oraz lokalnej. Omówione zostały cele i zadania obrony cywilnej i ochrony ludności w czasie pokoju i wojny. Przedstawiona została również organizacja Obrony Cywilnej w Polsce. Zapoznano uczniów z systemem bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej i odpowiedzialnością poszczególnych instytucji. Nadmieniono również treści zorganizowanego działania społeczności międzynarodowej. Poruszona została również problematyka potencjalnych zagrożeń dla życia i zdrowia każdego obywatela i wynikającymi z tego powodu sytuacjami kryzysowymi z uwzględnieniem ich podziału i obszaru występowania. Ukazano również czym jest zarządzanie kryzysowe i czym są w tej chwili systemy zarządzania kryzysowego.

W drugiej część spotkania poruszono problematykę zagrożeń powodziowych mogących wystąpić na terenie lokalnym. Omówiono główne przyczyny powodzi, oraz przedstawiono stosowane formy ochrony przeciwpowodziowej. Wyjaśniono również uczniom w jaki sposób należy zachowywać się w czasie powodzi – co należy robić, a czego nie wolno, jakie działania podjąć przed przystąpieniem do ewakuacji, a jakie po opadnięciu wód powodziowych. W związku z istnieniem w Wałbrzychu Formacji Obrony Cywilnej Przeciwpowodziowej przedstawiono zasadę jej działania i funkcjonowania oraz rodzaj wyposażenia znajdującego się na jej stanie. Należy do nich m.in.: pontony 6 – osobowe, motopompy spalinowe, generatory prądotwórcze, torby i nosze sanitarne, przenośne zapory przeciwpowodziowe, osuszacze, ubrania ochronne. Na koniec spotkania wszyscy uczniowie mieli możliwość praktycznego zapoznania się z przyniesionym i zaprezentowanym sprzętem.