www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Rekrutacja młodzieży do OHP

8.04.2013 r.

1-30 Hufiec Pracy w Wałbrzychu ogłasza nabór młodzieży gimnazjalnej do klas przysposabiających do zawodu. Rekrutacja jest połączona z obchodami przez OHP Jubileuszu 55 – lecia działalności.

 

 

1-30 HP jest jedną z jednostek organizacyjnych, która wypełnia zadania w zakresie kształcenia, resocjalizacji, wychowania i poradnictwa zawodowego wobec młodzieży, która zagrożona jest „wypadnięciem” z sytemu edukacyjnego. Oferuje różnego rodzaju koła zainteresowań, w których uczestnicy mogą rozwijać swoje pasje. Placówka zapewnia młodzieży kontynuację nauki w formie gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy oraz w formie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Kształci w takich zawodach jak: masarz-wędliniarz, cukiernik, piekarz, blacharz, lakiernik, stolarz, mechanik samochodowy, monter zabudowy i robót wykończeniowych, sprzedawca, kucharz, elektromechanik, ślusarz. Dodatkowym atutem jest to, że praktyki zawodowe są płatne, odbywają się u pracodawców po wcześniejszym podpisaniu umowy o pracę. Zakłady prowadzone są na terenie Wałbrzycha i w okolicznych miejscowościach.

 

W roku szkolnym 2013/2014 oferuje młodzieży, która ukończyła 15 rok życia a nie ukończyła 18 lat możliwość kształcenia w klasie I gimnazjum – na statusie uczestnika OHP – bez zajęć praktycznych. Młodzież rozpoczyna praktyki po pierwszym roku nauki i trwają one 22 miesiące. Ponadto organizuje nabór do klasy II gimnazjalnej z przyuczeniem do zawodu. Istnieje również możliwość przyjęcia ucznia do klasy III, również z przyuczeniem do określonej pracy. Po zakończeniu gimnazjum przysposabiającego do zawodu uczeń otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu przyuczenia do zawodu oraz świadectwo pracy.

 

 

Dni Otwarte OHP  odbędą się w dniach 13.05.-17.05.2013r. Wówczas będzie można znaleźć odpowiedzi na dodatkowe pytania, dotyczące naboru do klas OHP.

 

 

Dodatkowych informacji na temat kształcenia w OHP, można zasięgnąć w siedzibie, która mieści się przy Al. Wyzwolenia 38, 58-300 Wałbrzych, pokój nr 4; lub telefonicznie 74-666-75-73, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45, także na stronie internetowej www.dolnoslaska.ohp.pl.