www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wałbrzychu z dotacją Fundacji Tesco

8.04.2013 r.

„Pracownia Talentów” to konkurs grantowy dla instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, w którym można było zdobyć pieniądze na realizację projektów edukacyjnych oraz rozwijających pasje i talenty dzieci i młodzieży. 250 tys. złotych trafi do 42 beneficjentów – 12 instytucji publicznych oraz 30 organizacji pozarządowych. Aż 5 spośród wyróżnionych projektów będzie realizowanych na Dolnym Śląsku. Do konkursu spłynęło ponad pół tysiąca wniosków. 42 zwycięskie organizacje i instytucje przeprowadzą dzięki dofinansowaniu Fundacji Tesco Dzieciom ciekawe i wartościowe inicjatywy społeczne. Dzięki tej pomocy dzieci i młodzież będą mogły uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych oraz zdobywać wiedzę i rozwijać swoje pasje i talenty.

 

 

Wśród nagrodzonych inicjatyw są m.in. projekty ukierunkowane na zdobywanie w atrakcyjnej formie wiedzy matematycznej, fotograficznej bądź regionalnej, promocję sportu wśród dzieci chorych na cukrzycę, założenie wiejskiej dziecięcej orkiestry dętej, czy też liczne działania edukacyjne podejmowane względem dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym – wychowanków domów dziecka, podopiecznych świetlic środowiskowych czy też „dzieci ulicy”.

 

 

Wśród dolnośląskich organizacji i instytucji, które zostały laureatami w konkursie są: Gmina Janowice Wielkie, Miejski Dom Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy, Stowarzyszenie „Ocalić Szansę” w Wrocławiu i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wałbrzychu. Wysokość środków przekazanych przez Fundację Tesco Dzieciom na projekty realizowane w województwie dolnośląskim wyniesie łącznie 30 000 złotych.