www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Projekty Aglomeracji Wałbrzyskiej

6.04.2013 r.

Teraz rozmowy Prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja o projektach Aglomeracji Wałbrzyskiej, które miałyby szanse na dofinansowanie. Zostały złożone 3 wnioski. Chodzi o infrastrukturę drogową i kolejową, o źródłach geotermalnych i możliwości stworzenia taniej energii, oraz o potrzebie utworzenia klastra surowców skalnych. Nieoficjalnie wiadomo, że do 2020 roku na realizację największe szanse będą miały projekty duże, a więc takie, o jakich mówią członkowie Aglomeracji Wałbrzyskiej. Pozostaje nadzieja, że chociaż część z tych wniosków zostanie wcielona w życie.