www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Będą nowe drogi w gminie Stare Bogaczowice

4.04.2013 r.

W bieżącym roku Gmina Stare Bogaczowice otrzyma z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 300 000 zł dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych polegających na odbudowie zniszczonej infrastruktury drogowej na skutek powodzi w latach 2009-2012. Środki dotacyjne przeznaczone zostaną na dofinansowanie odbudowy trzech dróg gminnych o łącznej długości 600 m.

 

 

 

W Starych Bogaczowicach nową nawierzchnia asfaltowa zostanie ułożona na odcinku drogi gminnej okalającej cmentarz oraz w ramach I-etapu odbudowy zostanie ułożona nowa nawierzchnia z kostki betonowej na odcinku ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy przysiółkiem Wrony a drogą powiatową biegnącą obok kaplicy św. Anny. W Lubominie odbudową objęty będzie jeden odcinek drogi gminnej o długości 130m, od ulicy Głównej do budynku 18a, który otrzyma nową nawierzchnię z kostki brukowej. Wszystkie drogi zaprojektowane są zgodnie z obecnie obowiązującymi standardami, uwzględniającymi wykonanie nowej podbudowy z kruszywa wraz ze stabilizacją cementową gruntów, co zagwarantuje długoletnią eksploatację dróg bez odkształceń nawierzchni.