www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Nowatorski projekt w Świebodzicach

1.04.2013 r.

Wyremontować chodnik, urządzić plac zabaw, a może zorganizować duży festyn osiedlowy? – świebodziczanie sami zaproponują, na co chcieliby wydać budżetowe pieniądze w przyszłym roku. Świebodzicki urząd miasta postanowił część kwoty przeznaczyć na wydatki, wskazane bezpośrednio przez mieszkańców.

 

– Budżet partycypacyjny stosowany jest w wielu miastach, chcemy więc także umożliwić społeczeństwu naszego miasta zadecydowanie, jak wydać część publicznych pieniędzy – mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz. – Nie będzie to duża kwota, ale z pewnością pozwoli na zrealizowanie dwóch-trzech zadań, wskazanych bezpośrednio przez mieszkańców.

Projekt potrwa kilka miesięcy. Mieszkańcy już niebawem otrzymają do swoich skrzynek pocztowych druk, na którym będą mogli zaproponować pomysł na inwestycję lub remont; takie zgłoszenie będzie można również wysłać drogą elektroniczną. Termin ich przesyłania to koniec lipca 2013.

Zadania zaproponowane przez mieszkańców zostaną zweryfikowane – przede wszystkim pod kątem możliwości formalnoprawnych – trzeba będzie sprawdzić, czy zadanie nie dotyczy np. powiatu albo prywatnej nieruchomości. Gdy pomysł mieszkańców będzie wymagał współdziałania z innymi jednostkami, to takie współdziałanie burmistrz zainicjuje. Jeśli okaże się, że zaproponowane zadanie będzie mogła w pełni wykonać gmina, powstanie lista propozycji i w drugim etapie świebodziczanie będą na nie oddawać głosy. Propozycje, które otrzymają największe poparcie społeczne, zostaną wpisane do budżetu na 2014 rok.

Te zadania, które nie znajdą się w grupie wybranych, nie trafią do kosza – będą brane pod uwagę do realizacji w następnych latach.

 

Budżet partycypacyjny to mechanizm umożliwiający mieszkańcom bezpośredni wpływ na sposób wydawania części pieniędzy publicznych. Oznacza świadome współdecydowanie mieszkańców o sprawach całej miejscowości i swojej okolicy. Integruje lokalne społeczności, wzmacnia poczucie sprawiedliwości związane z podziałem funduszy publicznych, rodzi nowy typ odpowiedzialności mieszkańców za dobro wspólne jakim jest miejsce, w którym żyją. Korzystnie wpływa także na edukację obywatelską, polepsza relacje na linii władza – obywatel, zwiększa świadomość związaną z regułami rządzącymi funkcjonowaniem samorządów i samorządności lokalnej.