www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Kolejny sukces OSK Podzamcze

31.03.2013 r.

Opracowany przez Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu projekt „Dla Natury” został laureatem konkursu grantowego. Projekt realizowany będzie dzięki grantom finansowym z Funduszu Naturalnej Energii, przyznanym na podstawie konkursu, którego organizatorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 

 

Celem konkursu jest wsparcie przez GAZ-SYSTEM S.A. najlepszych pomysłów na ochronę środowiska naturalnego regionu. Kolejna, III edycja konkursu była skierowana m.in. do gmin i szkół województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, dolnośląskiego, lubuskiego oraz mazowieckiego.

 

 

Działania uwzględnione w projekcie „Dla Natury” zaplanowane zostały w okresie od 1 czerwca do 31 października, a skierowane będą głównie do dzieci i młodzieży uczęszczającej do OSK w okresie wakacji.

 

W naszym autorskim projekcie założono, że realizacja zaplanowanych działań spowoduje rozbudzenie ciekawości przyrodniczej i wrażliwości na piękno natury. Natomiast identyfikacja zagrożeń równowagi w przyrodzie, umożliwi kształtowanie świadomości ekologicznej przy jednoczesnym wykreowaniu właściwych postaw i zachowań. Dobór i harmonogram działań wzbogaconych rozbudowaną kampanią promocyjno-informacyjną ma na celu inspirowanie lokalnych i zróżnicowanych grup odbiorców do podejmowania proekologicznych przedsięwzięć na rzecz ratowania środowiska.

 

 

Uczestnicy projektu wezmą udział w edukacyjno-dydaktycznych warsztatach przyrodniczych m.in. w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu oraz Ośrodku Edukacji Ekologicznej Dolnośląskiego Związku Parków Krajobrazowych w Jeleniej Górze. Warsztaty ekologiczne realizowane będą m.in. w Centrum Gospodarki Odpadami Związku Gmin Karkonoskich w Mysłakowicach oraz na terenie bazy Alba Dolny Śląsk. Prelekcje multimedialne wprowadzą uczestników w zagadnienia związane z proekologicznymi możliwościami pozyskiwania energii oraz utrwalą zasady prawidłowego segregowania odpadów. Temat dotyczący selektywnej zbiórki odpadów znajdzie również odzwierciedlenie w intensywnie realizowanej kampanii społecznej. Natomiast bezpośredni kontakt z naturą umożliwią piesze wycieczki w rejonach Parków Krajobrazowych oraz pobyt w ogrodzie Izery Trzech Żywiołów. Zaplanowano również zorganizowanie konkursów plastycznych: „Energia z natury” i „Już małe dzieci segregują śmieci” oraz fotograficznego „Ukryta natura”. Przed konkursami zorganizowane będą warsztaty plastyczne i fotograficzne, podczas których uczestnicy pozyskają odpowiednie umiejętności i rozbudzą swoje zainteresowania przyrodą i jej ochroną. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe prezentowane będą na wystawach pokonkursowych w wałbrzyskich jednostkach organizacyjnych.

 

 

Realizacja projektu zakończy się nasadzeniem drzew i wydaniem publikacji obejmującej wszystkie działania przeprowadzone w ramach projektu.

 

 

Partnerami współpracującymi w zaplanowanych działaniach będą m.in. Fundacja RECAL, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych oraz Komisja Ochrony Przyrody i Komisja Fotografii Krajoznawczej PTTK Oddziału „Ziemi Wałbrzyskiej”, Związek Gmin Karkonoskich, Dolnośląska Spółka Gazownictwa, Tauron Dystrybucja i ALBA Dolny Śląsk S.A.