www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Wybory do Rad Wspólnot Samorządowych

31.03.2013 r.

7 kwietnia 2013 r. w godzinach 8.00-20.00 zostaną przeprowadzone wybory do organów jednostek pomocniczych Gminy Wałbrzych – jedenastu Wspólnot Samorządowych:

 

Podgórze, Nowy i Stary Glinik

 

Biały Kamień, Konradów

 

Nowe Miasto

 

Lubiechów

 

Rusinowa, Kozice

Stary Zdrój

 

Piaskowa Góra

 

Sobięcin, Gaj

 

Śródmieście

 

Szczawienko, Książ

 

Podzamcze

 

 

 

Do zadań realizowanych przez Rady i wybrane przez nie Zarządy Wspólnot Samorządowych należą:

 

zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej i prowadzenie działań na rzecz jej integracji,

 

działanie na rzecz rozwoju i poprawy stanu środowiska naturalnego,

 

tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym wszystkich uczestników Wspólnoty,

 

inicjowanie działań i współdziałanie w zakresie utrzymania porządku publicznego, bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom społecznym.

 

 

Organy Wspólnot prowadzą działalność we własnych siedzibach, dysponują środkami wydzielonymi w budżecie Gminy Wałbrzych.

 

 

15 członków Rad wybiorą mieszkańcy obszarów Wspólnot, spośród kandydatów (także będących mieszkańcami obszarów Wspólnot).

 

Wybory zostaną przeprowadzone w siedzibach Rad Wspólnot Samorządowych.

 

 

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące wyborów do Rad Wspólnot Samorządowych umieszczane są na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w zakładce „Wybory i referenda” / „Wybory do Rad Wspólnot Samorządowych”

 

Ponadto informacje i wyjaśnienia udzielane są telefonicznie pod numerem 74 66 55 171.