www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Antyterroryści w Gimnazjum nr 3 [foto]

27.03.2013 r.

Po raz kolejny w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Wałbrzychu odbyło się spotkanie w ramach programu profilaktycznego „Bezpieczne Piątki”, przygotowanego z inicjatywy Szkolnej Formacji Obrony Cywilnej pod opieką p. Szczepana Dębowskiego. Tym razem gośćmi szkoły byli funkcjonariusze Grupy Realizacyjnej Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Gwoli wyjaśnienia Grupy te zwane są także „grupami szybkiego reagowania” lub „grupami wsparcia” i realizują zadania podobne do Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji (SPAP).

 

 

Podczas spotkania uczniowie mieli możliwość zapoznać się z podstawowymi zasadami zachowania się w sytuacji zagrożenia atakiem terrorystycznym – na co należy zwracać uwagę w bezpośrednim otoczeniu, co może wskazywać na bezpośrednie zagrożenie atakiem, jakie czynności należy zastosować w przypadku zauważenia czegoś niepokojącego, jakich wskazówek należy przestrzegać pod względem zachowania w przypadku zostania zakładnikiem, jak należy postępować w trakcie operacji antyterrorystycznej. W dalszej części spotkania poruszone zostały zagadnienia dotyczące postępowania w przypadku podłożenia ładunku wybuchowego, zamachu bombowego oraz zasad zachowania bezpieczeństwa przy przeprowadzaniu ewakuacji. Przedstawione zostały również podstawowe zasady zachowania się – postępowania osoby poszkodowanej w przypadku indywidualnego ataku napastnika – napadu, rabunku.

 

Na koniec spotkania uczniowie mieli możliwość zapoznania się (również praktycznego) z wybranym wyposażeniem, sprzętem i uzbrojeniem stosowanym w pracy przez Grupę Realizacyjną. Zorganizowanie spotkania z taką formacją podyktowane zostało dodatkowo istniejącymi współczesnymi zagrożeniami, jakie miały miejsce w ostatnich miesiącach i latach m. in. w Stanach Zjednoczonych i Norwegii, a możliwość wystąpienia takiego zagrożenia jest taka sama w naszym kraju.