www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Promesy na usuwanie skutków powodzi

15.03.2013 r.

Promesy na usuwanie skutków powodzi z ostatnich trzech lat na łączną kwotę blisko 100 mln zł. przekazał samorządowcom z regionu wojewoda dolnośląski. Promesy dostało w sumie 67 gmin i powiatów. Pomoc pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa i ma zostać przeznaczona na odbudowę zniszczonej przez klęski żywiołowe infrastruktury. Chodzi przede wszystkim o powodzie, które w 2009 r. dotknęły Kotlinę Kłodzką, a rok później miejscowość w dorzeczu Odry i powiat zgorzelecki. W zeszłym roku z powodu powodzi najbardziej ucierpiała gminy Olszyna i Gryfów Śląski oraz miejscowości w powiecie złotoryjskim. Najwięcej pieniędzy w tym roku – 15 mln zł – dostała gmina Olszyna. W latach 2010-2012 na usuwanie skutków powodzi dolnośląskie gminy i powiaty dostały łącznie blisko 340 mln zł pomocy z budżetu państwa.