www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Nowy program dla niepełnosprawych

14.03.2013 r.

„Uczę się i pracuję” to nazwa projektu, dzięki któremu w Wałbrzychu powstanie Zakład Aktywizacji Zawodowej czyli miejsca pracy chronionej dla osób niepełnosprawnych. W ramach projektu 60 osób przejdzie kompleksowe szkolenie, które pozwoli im rozpocząć pracę. Uczestnicy warsztatów wezmą udział w zajęciach psychologicznych i doradczych, nauczą się autoprezentacji i poprawią swoją motywację do nauki i pracy. Nauczą się m.in. prać, pracować i mówić po angielsku. Po ukończeniu kursów i zdaniu egzaminów zawodowych zostaną skierowani do pracy w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej. W projekcie mogą wziąć udział osoby mające orzeczenie o niepełnosprawności, kobiety i mężczyźni w wieku 15-64 lata, mieszkający w powiecie wałbrzyskim. Rekrutacja do pierwszej edycji projektu trwa – pisze portal gazeta.pl