www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Głuszyca dostała dofinansowanie

13.03.2013 r.

Wkrótce kolejne pieniądze z zewnątrz trafią do kasy Głuszycy. Tym razem gmina pozyskała dwa miliony złotych z funduszy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, na remont murów oporowych cieku w Grzmiącej. Jak podaje jeden z wałbrzyskich portali naprawa obejmie 845 metrowy odcinek brzegu oraz remont 4 mostów. Prace, które rozpoczną się na wiosnę, mają związek z zabezpieczaniem mieszkańców wsi Grzmiąca przed powodzią lub podtopieniami. Podobne prace miasto prowadziło również w roku ubiegłym, wówczas gmina Głuszyca pozyskała tylko na prace przeciwpowodziowe z funduszy zewnętrznych, prawie 1,5 mln złotych. Do remontów tych miasto dołożyło blisko 0,5 mln złotych.