www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Sprawdzają przydatność do woja

11.03.2013 r.

Od dziś do 26 marca 2013 r. na terenie Powiatu Wałbrzyskiego przeprowadzona zostanie Kwalifikacja Wojskowa. W roku 2013 Powiatowa Komisja Lekarska pracować będzie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 24, III piętro, telefon 74 8460 554

 

Do kwalifikacji wojskowej obowiązani są stawić się po raz pierwszy mężczyźni urodzeni w 1994 roku, oraz starsi (do 24 roku życia), którzy do tej pory nie dopełnili tego obowiązku. Obowiązek ten dotyczy również kobiet urodzonych w latach 1989 – 1994, które w roku szkolnym lub akademickim 2012/2013 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół.

 

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy zobowiązana jest przedstawić dla potrzeb ewidencji wojskowej następujące dokumenty:

 

• wezwanie do kwalifikacji wojskowej;

 

• fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy;

 

• dokument stwierdzający poziom wykształcenia (świadectwo ukończenia szkoły) lub zaświadczenie o pobieraniu nauki;

 

• dowód osobisty lub inny dokument tożsamości;

 

• aktualne dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia.

 

Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która z ważnych przyczyn nie może się stawić przed Powiatową Komisją Lekarską w wyznaczonym terminie zobowiązana jest bezwzględnie ustalić nowy termin zgłoszenia się z przedstawicielem gminy na terenie, której jest zameldowana i zawiadomić o tym Komisję.

 

Harmonogram kwalifikacji wojskowej:

 

Jedlina – Zdrój – 11.03.2013 r.

Głuszyca – 12.03-13.03.2013 r.

Boguszów – Gorce 14.03 -18.03.2013 r.

Mieroszów – 18.03. -19.03.2013 r.

Czarny Bór – 20.03.2013 r.

Szczawno – Zdrój 21.03.2013 r.

Walim – 22.03.2013 r.

Stare Bogaczowice – 25.03.2013 r.

– kobiety 26.03.2013 r.