www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Teatr Dramatyczny z kompletem dotacji z MKiDN

11.03.2013 r.

Wałbrzyskiemu Teatrowi Dramatycznemu udało się uzyskać dofinansowania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do wszystkich czterech złożonych wniosków. Jako ostatni pozytywnej decyzji o dofinansowaniu doczekał znany z poprzednich lat projekt edukacyjno-artystyczny „Teatralna [de]konstrukcja”. Piąta edycja tego projektu, realizowana wspólnie z jedną z wałbrzyskich szkół, rozpocznie się już pod koniec marca. Pozostałe dofinansowane projekty Teatru to: 11. edycja Wałbrzyskich FANABERII Teatralnych, projekt „Wałbrzych: Żad­nych Herosów – 50. Sezon Teatru Dramatycznego” oraz roz­bu­dowa in­fra­struk­tury słu­żącej po­kazom ple­ne­rowym „Światło na place”. Łączna suma wszystkich dotacji wynosi 240 tysięcy złotych.