www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

340 000 zł na obiekt lekkoatletyczny

9.03.2013 r.

Zastępca Prezydenta Wałbrzycha odebrał z rąk Marszałka Rafała Jurkowlańca dotację dla Gminy Wałbrzych w kwocie 340 000 zł na budowę obiektu lekkoatletycznego przy PSP 26 w Wałbrzychu. – Spośród 80 wniosków wybraliśmy 16 , które w tym roku jako pierwsze otrzymają dofinansowanie w ramach Programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu. W tym roku przeznaczyliśmy na niego 5 000 000 zł. – powiedział Marszałek Województwa Rafał Jurkowlaniec. – Bardzo dziękuję za przyznane środki. To nowa, cenna inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego. W Wałbrzychu obiekt ten powstanie w dzielnicy Podzamcze. Dzięki niemu będziemy kontynuować tradycje lekkoatletyczne, z których Wałbrzych słynął – mówił Zastępca Prezydenta Wałbrzycha, Zygmunt Nowaczyk.

 

W ramach projektu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” zostanie wykonana:

 

– Bieżnia lekkoatletyczna 4-torowa okólna

 

– Bieżnia do sprintu 6-torowa długości 100 m

 

– Zagospodarowanie płyty wewnątrz bieżni okólnej przez wykonanie

boiska do piłki nożnej o wymiarach ca. 60 x 30 m z trawą syntetyczną,

 

– Skocznia w dal o wymiarach 2,75 x 10 m

 

– Skocznia wzwyż

 

– Rzutnia do pchnięcia kulą,

 

– Ogrodzenie terenu,

 

– Monitoring wizyjny obiektu.

 

 

Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej zapowiada, że w ramach miejskiego programu Szkoła od Nowa zostaną wykonane dodatkowe prace:

 

1. wykonanie parkingu,

 

2. oświetlenie terenu pozwalające na prowadzenie zajęć po

zachodzie słońca,

 

3. ławki, kosze,

 

4.roboty w zakresie zagospodarowania terenu przy obiekcie

(kanalizacja deszczowa, przyłącze wodociągowe, przyłącze energetyczne,

demontaż urządzeń),

 

Koszt całości inwestycji to 2 100 000 zł

 

Termin realizacji : listopad 2013r.