www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Pasjonaci turystyki i fotografii zebrali się w OSK [foto]

7.03.2013 r.

6 marca do Ośrodka Społeczno-Kulturalnego Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu przybyło bardzo wielu zwolenników turystyki i fotografii krajoznawczej. Impreza zorganizowana przy znaczącym zaangażowaniu Komisji Fotografii Krajoznawczej PTTK Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej, w szczególności jej przewodniczącego Alka Ziółkowskiego, umożliwiła prezentację dorobku fotograficznego i audiowizualnego pasjonatów fotografii krajoznawczej. Zaprezentowana została wystawa fotograficzna „Stawy Milickie – Dolina Baryczy”, której autorzy wykonywali swoje fotografie podczas pleneru w Rudzie Milickiej we wrześniu 2012 roku (Piotr Chwaja, Alicja Dąbrowska, Waldemar Kałasznikow, Teresa Kończak, Krystyna Kosińska, Marek Kosiński, Tadeusz Rupociński i Alek Ziółkowski).

 

 

Pokazy diaporam zaprezentowali: Krystyna Kosińska – „Dostrzeżone w plenerze”, Waldemar Kałasznikow – „Sudety”, Kazimierz Masiuk – „Zimowa okolica Trójgarbu” oraz Krystyna Kuriata – „Osobliwości”.

 

 

Impreza wzbogacona była wystawą dokumentacji i fotografii prezentujących historię działalności Wałbrzyskiego Klubu Wędrowców PTTK O/Z Wałbrzyskiej.

 

 

Dodatkowo, w ramach propagowania fotografii pamiątkowych, zorganizowano konkurs, w którym nagrodzeni zostali autorzy najciekawszych prac udostępnionych dla przybyłych gości. W konkursie wyróżnieni zostali: Tadeusz Rupociński oraz Krystyna i Marek Kosińscy. Impreza była okazją do wręczenia dyplomów i odznak m.in. osobom zaangażowanym w działalność Komisji Fotografii Turystycznej. Uhonorowani przyjęli dyplomy i odznaki z rąk Jerzego Maciejewskiego – Przewodniczącego Zarządu Głównego Komisji Fotografii Krajoznawczej oraz Zofii Sikory – Prezesa PTTK Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej.