www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Nakaz kontroli stanu technicznego awaryjnego zasilania w szpitalach

7.03.2013 r.

Wojewoda dolnośląski polecił przeprowadzenie kontroli stanu technicznego awaryjnego zasilania we wszystkich placówkach szpitalnych na terenie województwa. W regionie funkcjonuje ok. 80 tego typu placówek. Nakaz przeprowadzenia kontroli to efekt awarii transformatorowni, do której doszło w niedzielę w szczecińskim szpitalu klinicznym na Pomorzanach. Według wstępnych danych skutki awarii objęły trzy kliniki: ginekologii i położnictwa, patologii noworodków oraz ginekologii onkologicznej. Pacjentami tych trzech klinik było łącznie 65 osób, w tym 21 noworodków, wśród nich 12 wcześniaków. Pozostałe osoby to m.in. kobiety ciężarne i te tuż po porodzie. Część pacjentów, głównie noworodków, trzeba było ewakuować. We wtorek cześć dzieci wróciła już do szpitala.