www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Wałbrzyskie szkice. Książka dla Ciebie

7.03.2013 r.

Zakończyła się instytucjonalna dystrybucja wydanych przez Gminę „Wałbrzyskich szkiców”, stanowiących pierwszą część Monografii Miasta Wałbrzycha. W związku z tym osoby zainteresowane książką będą mogły ją otrzymać po wysłaniu zamówienia na adres mailowy: [email protected]

 

 

Dla chętnych jest jeszcze 100 egzemplarzy. Nabór zgłoszeń trwa do 22 marca 2013 r.

 

 

W treści zgłoszenia należy podać imię i nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy. Mail powinien zawierać również krótkie przedstawienie zainteresowanej osoby (działalność zawodowa, społeczna, szkolna, zainteresowania, etc.) wraz z uzasadnieniem przekazania książki. Każda osoba może wysłać tylko jednego maila. Nie będą brane pod uwagę maile z zamówieniami zbiorczymi. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż liczba egzemplarzy kryterium wyboru odbiorców stanowić będzie stopień użyteczności i przydatności publikacji w działalności zawodowej lub edukacyjnej osoby zainteresowanej.

Osoby, które zakwalifikują się do przekazania książki, o możliwości jej odebrania zostaną poinformowane telefonicznie.

 

UWAGA: W treści zgłoszenia musi być zawarta klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych do celów związanych z dystrybucją książki pt. ‚Wałbrzyskie szkice’”.

Zgłoszenia nie posiadające w/w zapisu nie będą brane pod uwagę.

okładka