www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Uczą się języków mniejszości narodowych

5.03.2013 r.

Ponad 64 tys. uczniów w szkołach i przedszkolach w całym kraju uczy się dziewięciu języków mniejszości narodowych, etnicznych i języka regionalnego – tak wynika z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej pochodzących z Systemu Informacji Oświatowej. Wśród placówek organizujących naukę języka mniejszości narodowej 588 to szkoły i przedszkola prowadzące naukę języka niemieckiego. Placówki położone są w województwach: dolnośląskim, lubelskim, opolskim, pomorskim, śląskim i warmińsko-mazurskim. Nauka języka niemieckiego prowadzona jest w szkołach także, jako nauka języka obcego nowożytnego. Oprócz języka niemieckiego, dolnośląscy uczniowie uczą się też ukraińskiego, łemkowskiego i hebrajskiego.