www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Świebodzice z programem opieki nad zwierzętami

4.03.2013 r.

Gmina Świebodzice przyjęła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Głównym celem programu jest zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom poprzez umieszczenie ich w schronisku lub znalezienie im nowych opiekunów . Zapisy programu zobowiązują gminę także m. in. do dokarmiania i opieki nad kotami wolno żyjącymi, a także zapewnienia opieki weterynaryjnej dla czworonogów, które ulegną wypadkowi.

W Świebodzicach błąkające się po mieście zwierzęta , nie trafiają od razu do schroniska lecz do policyjnego kojca przy Komisariacie Policji . Przebywają tam kilka tygodni, a w tym czasie prowadzona jest akcja informacyjna, zachęcająca mieszkańców do opieki nad porzuconymi psiakami.W przypadku gdy nie uda się znaleźć dla czworonoga nowego domu, trafi do Ośrodka Pomocy dla Zwierząt Niechcianych i Porzuconych w Uciechowie.