www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Zmiany w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

1.03.2013 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha informuje, że z dniem 16.03.2013 r. zadania z zakresu nadzoru budowlanego z obszaru miasta Wałbrzycha będą realizowane przez nowo utworzony Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha z siedzibą przy ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych ( I piętro).

 

 

Do dnia 15.03.2013 r. włącznie zadania z zakresu nadzoru budowlanego z obszaru miasta Wałbrzycha realizuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie wałbrzyskim z siedzibą przy Al. Wyzwolenia 22, 58-300 Wałbrzych ( III piętro) na mocy Zarządzenia nr 17 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 01.02.2013 r.