www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Pracodawcy apelują do Marszałka Województwa

28.02.2013 r.

Sudecki Związek Pracodawców wspólnie z Partnerami społeczno-gospodarczymi poparł oficjalnie starania władz Dolnego Śląska o zwiększenie środków unijnych na lata 2014 – 2020 dla województwa. Partnerzy społeczni sprzeciwiają się ostatniej propozycji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącej podziału funduszy strukturalnych UE. Pod apelem do Marszałka województwa dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca podpisali się przedstawiciele reprezentatywnych, regionalnych związków pracodawców, największych organizacji pozarządowych.

 

Partnerzy społeczni uważają, że propozycja podziału przyszłego budżetu funduszy strukturalnych UE na lata 2014 – 2020 jest dla Dolnego Śląska niekorzystna. Obawiają się, że zmniejszenie funduszy unijnych dla województwa dolnośląskiego poprzez wykorzystanie wskaźników z tzw. algorytmu berlińskiego, wpłynie na ograniczenie celów i priorytetów rozwojowych na Dolnym Śląsku. W piśmie do Marszałka, apelują o podjęcie skutecznych działań, które umożliwią zwiększenie budżetu do 2020 roku. Jednocześnie deklarują pełną gotowość i współpracę w tej sprawie z władzami regionu. Forum Partnerów Społeczno–Gospodarczych jest niezależną, regionalną inicjatywą, skupiającą najbardziej aktywne na Dolnym Śląsku organizacje pozarządowe, największe związki pracodawców, izby gospodarcze, których celem jest promocja i upowszechnianie dialogu społecznego. Do Forum należy m.in. Sudecki Związek Pracodawców, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Dolnośląska Izba Gospodarcza, Forum Aktywności Lokalnej, Fundacja Merkury, czy OPZZ.