www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Radio Wrocław: Bój o szkoły w gminie Mieroszów

27.02.2013 r.

Burmistrz zamierza zlikwidować placówki we wsiach Kowalowa i Sokołowsko. Powód ten sam co wszędzie: oszczędności. Władze mówią wprost, bez likwidacji szkół, budżet gminy może się zawalić. Rodzice są tym oburzeni. Nie chcą, by ratowanie finansów Mieroszowa odbywało się kosztem ich dzieci.

 

Czytaj więcej i posłuchaj w Radio Wrocław.