www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

ZPiT z dotacją

23.02.2013 r.

Blisko 100.000 zł. pozyskał Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programów: Dziedzictwo Kulturowe i Rozwój Infrastruktury Kultury. Dzięki temu będzie możliwe zrealizowanie projektu „Silni wałbrzyską tradycją” nawiązującego do tradycji folkloru górniczego gwarków dolnośląskich.

 

Zakupione zostaną również instrumenty i sprzęt nagłaśniający, niezbędne w realizacji koncertów Zespołu. Środki własne zapewnia Gmina Wałbrzych oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”.

86