www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Pozyskane środki na obiekt lekkoatletyczny przy PSP 26 w Wałbrzychu

23.02.2013 r.

Wałbrzych otrzymał dofinansowanie w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”. 340 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego pozyskała Gmina Wałbrzych na budowę obiektu lekkoatletycznego przy PSP 26 w Wałbrzychu.

 

 

 

 

W ramach projektu zostanie wykonana:

 

– Bieżnia lekkoatletyczna 4-torowa okólna

 

– Bieżnia do sprintu 6-torowa długości 100 m

 

– Zagospodarowanie płyty wewnątrz bieżni okólnej przez wykonanie

boiska do piłki nożnej o wymiarach ca. 60 x 30 m z trawą syntetyczną,

– Skocznia w dal o wymiarach 2,75 x 10 m

 

– Skocznia wzwyż

 

– Rzutnia do pchnięcia kulą,

 

– Ogrodzenie terenu,

 

– Monitoring wizyjny obiektu.

 

 

 

W ramach przedsięwzięcia Gmina planuje również dodatkowe prace w ramach miejskiego programu Szkoła od Nowa:

 

1. wykonanie parkingu,

 

2. oświetlenie terenu pozwalające na prowadzenie zajęć po

zachodzie słońca,

 

3. ławki, kosze,

 

4.roboty w zakresie zagospodarowania terenu przy obiekcie (kanalizacja deszczowa, przyłącze wodociągowe, przyłącze energetyczne,

demontaż urządzeń),

 

Koszt całości inwestycji to 2 100 000 zł

 

Termin realizacji : listopad 2013r.