www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Kluczowe projekty dla Aglomeracji Wałbrzyskiej

21.02.2013 r.

Budowa łączników drogowych z autostradą A-4 i drogą krajową nr 3, budowa obwodnic: Szczawna, Boguszowa Gorce oraz wschodniej obwodnicy Wałbrzycha oraz tzw. drogi sudeckiej, i kolei aglomeracyjnej – to najważniejsze projekty, które Wałbrzych chce zrealizować dzięki wsparciu z Unii Europejskiej. Ale nie jedyne, np. w ramach projektów związanych z ekologią planowane jest m.in. pozyskanie środków na termomodernizację budynków użyteczności publicznej i mieszkań oraz rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Projekty związane z kulturą i zabytkami dotyczą m.in. budowy Centrum Kultury w Wałbrzychu z nową siedzibą Filharmonii Sudeckiej, II etapu rewitalizacji zabytkowej kopalni „Julia” oraz kontynuacji restauracji Zamku Książ, która obejmie m.in. otwarcie palmiarni. Z wstępnych wyliczeń wynika, że koszt wszystkich inwestycji to kilkaset mln zł.