www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Przegląd gazet ‚Pismaczek’ w PSP 26

19.02.2013 r.

W Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 odbył się VIII Przegląd Gazetek Szkolnych Klas Młodszych „Pismaczek”. Przegląd otworzyła pani wicedyrektor Elżbieta Bujak, życząc młodym redaktorom miłej zabawy. W przeglądzie udział wzięły redakcje: „Szkolne co nieco” (PSP 37) z opiekunką panią Jolantą Jaroń, „Aktualności Szkolne” (PSP 30) z opiekunką panią Alicją Peter, „Furtka” (PSP 26) z opiekunką panią Anettą Bartoszyńską. W spotkaniu uczestniczyli także reprezentanci PSP 21 z opiekunką panią Reginą Daraż oraz PSP 15 z opiekunką panią Anną Świerczyńską, którzy byli gośćmi specjalnymi; nie prezentowali swojej gazetki, ale brali udział w małych warsztatach dziennikarskich.

 

Pod bacznym okiem zaproszonych ekspertów – pani Barbary Szeligowskiej – dziennikarki i Małgorzaty Wiłkomirskiej – muzyka, pedagoga – młodzi redaktorzy redagowali opowiadania z wyrazów rozpoczynających się literą „P”. Powstały zabawne, pełne humoru i akcji prace, które rozbawiły wszystkich. „Wszystkie gazetki są starannie wydane, zawierają interesujące artykuły oraz piękne ilustracje” – podsumowują jurorki. W przerwie wystąpił zespół taneczny Trick. Impreza została przygotowana przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej: p. Anettę Bartoszyńską, p. Annę Walewską oraz p. Ewę Wesołowską. Na zakończenie reprezentanci wszystkich szkół otrzymali upominki.

Anetta Bartoszyńska, Alicja Garwol