www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Bezpieczne Piątki ze Służbą Celną

15.02.2013 r.

Po raz kolejny w Publicznym Gimnazjum nr 3 Wałbrzychu odbyło się comiesięczne spotkanie z cyklu „Bezpieczne Piątki” programu profilaktycznego realizowanego w ramach koła pozalekcyjnego Szkolnej Formacji Obrony Cywilnej pod opieką p. Szczepana Dębowskiego. W murach szkoły tym razem pojawili się przedstawiciele Referatu Grupy Mobilnej Izby Celnej we Wrocławiu w osobach: Kierownik Komisarz Celny p. Tomasz Kołsut oraz funkcjonariusze p. Marek Mirski,  p. Kazimiera Niechciał oraz p. Remigiusz Ludwiczak.

 

 

Prowadzący prezentację Kierownik p. Tomasz Kołsut na wstępie przedstawił następujące zagadnienia: misję Służby Celnej 2015+, rozmieszczenie i rejon działań Grup Mobilnych, sposoby prowadzenia kontroli oraz zadania Wydziału Zwalczania Przestępczości. Omówił również podstawowy sprzęt specjalistyczny stosowany w codziennej pracy funkcjonariuszy do którego zaliczyć należy m. in. endoskopy (videoendoskopy i fiberoskopy), detektory do wykrywania i rozpoznawania drobnych cząsteczek materiałów wybuchowych, narkotyków, chemicznych środków bojowych oraz toksycznych chemikaliów przemysłowych.

 

 

Podsumowaniem wystąpienia był film, ukazujący od strony praktycznej pracę funkcjonariuszy. Poruszona została również w filmie historia Służby Celnej z perspektywy wojennej, powojennej, jak i również współczesnej po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Bardzo dużą atrakcją okazał się pies służbowy wyszkolony do wykrywania narkotyków i wyrobów tytoniowych. Pod czujnym okiem opiekuna zwierzę pokazało podstawowe polecenia i zadania które wykonuje w codziennej swojej pracy.

 

 

Wszyscy byli pod dużym wrażeniem zdyscyplinowania psa. Dzięki uprzejmości opiekuna była również możliwość na krótką zabawę. Podczas całego spotkania i bezpośrednio po nim uczniowie mieli możliwość praktycznego sprawdzenia w jaki sposób działają podstawowe urządzenia z wyposażenia Grupy Mobilnej oraz zadać funkcjonariuszom szereg nurtujących pytań.