www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Zamek Grodno dofinansowany

11.02.2013 r.

Już niedługo ruszą prace na Zamku Grodno. W efekcie złożonego wniosku o udzielenie dofinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe Gmina Walim otrzyma dotację w wysokości 200 tysięcy złotych. To dokładnie 50% ogólnej kwoty zaplanowanej na to zadanie. Pozostałe środki pochodzić będą z budżetu gminy. Dzięki wsparciu Ministra Kultury poprawiony zostanie stan techniczny dawnej bastei wschodniej oraz wieży bramnej Zamku Grodno. Planowany zakres prac prócz aspektu technicznego, umożliwi wykorzystanie niedostępnych dziś pomieszczeń do zwiększenia oferty turystycznej.