www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Moja krew darem dla innych

9.02.2013 r.

W środę, 13-go lutego rozpoczyna się akcja „Moja krew darem dla innych”, która organizowana jest przez Młodzieżową Radę Miasta Wałbrzycha oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Celem zbiórki jest integracja młodzieży szkolnej poprzez propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa ze szczególnym podkreśleniem bezinteresowności daru krwi.

 

Udział w akcji może wziąć :

 

– Osoba w wieku 18-65 lat i posiadająca przy sobie dokument tożsamości

ze zdjęciem i adresem,

– ma odpowiednią wagę ciała (powyżej 50kg),

– nie chorowała na żółtaczkę, kiłę, łuszczycę, cukrzycę,

 

– w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miała wykonywanego zabiegu

operacyjnego, zabiegów endoskopowych, tatuażu, przekłucia uszu lub

innych części ciała,

– nie ma ciężkich chorób układu krążenia, pokarmowego, nerwowego,

oddechowego, moczowego.

 

W akcji udział będą brać uczniowie wałbrzyskich szkół średnich i ponadgimnazjalnych. Warunkiem udziału w akcji jest dwukrotne oddanie krwi w ciągu pierwszego etapu akcji (luty, kwiecień). Patronat honorowy nad akcją objęła Pani Poseł Agnieszka Kołacz – Leszczyńska.