www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Ponadgminny projekt dla polepszenia jakości usług publicznych

8.02.2013 r.

Gmina Wałbrzych rozpoczęła realizację projektu, pn. „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – Konkurs Dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności i jakości usług publicznych ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

 

Liderem projektu jest Gmina Wałbrzych. Ponadto, w projekcie wezmą udział gminy: Mieroszów, Radków, Szczawno-Zdrój, Kamienna Góra, Walim, Świebodzice, Jedlina Zdrój, Gmina Miejska Nowa Ruda i Gmina Nowa Ruda.

 

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i dostępności usług publicznych w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez usprawnienie systemu ich świadczenia mieszkańcom.

 

Projekt zostanie zrealizowany w trzech etapach…

 

Czytaj  więcej na stronach UM