www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Mieszkańcy Dzierżoniowa ocenili

8.02.2013 r.

Remont ratusza, rozbudowę DOK-u, modernizację fontanny i dbałość o zieleń najwyżej ocenili mieszkańcy Dzierżoniowa pytani o efekty rewitalizacji miasta. Badanie opinii publicznej przeprowadzono wśród mieszkańców centrum. Na pytanie, czy mieszkańcy zadowoleni są z działań podejmowanych przez urząd na rzecz rewitalizacji, zdecydowanie tak odpowiedziało 29%, raczej tak 63%, raczej nie 6%, a zdecydowanie nie 2%. Spośród imprez organizowanych w obrębie centrum najwyższą ocenę uzyskał coroczny Mikołaj w Rynku ), Miodobranie i Poezja na Murach

Najsłabiej w tym zestawieniu wypadł Jarmark Św. Jerzego. Mieszkańcy centrum pytani o inne działania, które należałoby podjąć w obszarze rewitalizacji, wskazywali m.in. na problemy związane z parkowaniem w obrębie Rynku, remont kamienicy połączonej z Ratuszem, remont chodnika spacerowego wokół murów i remont kapitalny murów obronnych.