www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Partnerstwo dla Pracy

6.02.2013 r.

Ponad 984 bezrobotnych z Dolnego Śląska ma być objętych pilotażowym programem „Partnerstwo dla Pracy”, realizowanym we współpracy urzędów pracy z agencjami zatrudnienia. Na aktywizację jednego bezrobotnego ma zostać przeznaczone do 10 tys. zł. W programie „Partnerstwo dla pracy” mają wziąć udział osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, które nie podjęły pracy po urodzeniu dziecka, bezrobotni powyżej 50. roku życia, a także niepełnosprawni. Program ma sprawdzić skuteczność współpracy urzędów pracy z prywatnymi agencjami zatrudnienia i pomóc w aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych. Obecnie ogłoszono przetarg, w ramach którego wyodrębnione zostaną agencje pracy, które zobowiązane będą do indywidualnej współpracy z bezrobotnymi w celu znalezienia im pracy.