www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Program Konduktor

6.02.2013 r.

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta realizuje pilotażowy program „Konduktor”. Od 1 lutego blisko 50 konduktorów sprzedaje i kontroluje bilety. Do ich obowiązków należy również pomoc podróżnym, a także dbanie o ład i porządek w autobusie oraz wizerunek miasta i komunikacji miejskiej. Ponadto konduktorzy mają za zadanie stworzenie atmosfery komfortu, bezpieczeństwa i życzliwości w autobusach miejskich. W celu zachowania porządku konduktorzy współpracują ze Strażą Miejską i Policją, co wpływa w znacznym stopniu na poprawę poczucia bezpieczeństwa i komfortu pasażerów. Konduktorzy odbyli szkolenia merytoryczne i BHP, jak również z zakresu psychologii komunikacji i sposobu radzenia sobie w trudnych sytuacjach.