www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Pytanie 455: renta rodzinna

4.02.2013 r.

Niedawno zmarł mój Ojciec. Zostałam z Mamą. Mama pobiera emeryturę a ja rentę inwalidzka (zostałam zaliczona do pierwszej grypy inwalidów) przy czym moje inwalidztwo powstało w dzieciństwie. Mam 50 lat. Swoją rentę wypracowałam w systemie pracy nakładczej, pracując wymagane 5 lat. Nadmieniam, że nasze prawo nie przewidywało wówczas renty socjalnej. Później przez kilka lat pracowałam na 1\2 etatu na stanowisku utworzonym w ramach programu PFRON. Od paru lat, ze względu na stan zdrowia, nie pracuje. W związku w tym, że pobieram rentę w najniższej wysokości, mój Ojciec przyczyniał się do mojego utrzymania. Wobec powyższego proszę o odpowiedz na pytanie: czy nabędę prawo do renty rodzinnej po Ojcu w ogóle, a jeśli tak, to czy jest możliwość bycia jedyną uprawnioną do świadczenia ? Wiem, że renta rodzinna przysługuje Mamie jako wdowie.

 

Odpowiedź: Renta rodzinna przysługuje dzieciom bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy w okresie do ukończenia 16 lat albo do ukończenia nauki w szkole – nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia. Najrozsądniej jest złożyć w Oddziale ZUS wniosek o rentę rodzinną po zmarłym ojcu oraz wniosek o rentę socjalną. W przypadku uprawnień do tych dwóch świadczeń, organ rentowy może wypłacać oba świadczenia w zbiegu. Jeżeli z wnioskiem o rentę rodzinną wystąpi również wdowa – renta ta będzie podlegała podziałowi pomiędzy uprawnionych ( 50% renty dla Pani i 50% dla wdowy). W przypadku, gdyby renta rodzinna po dokonaniu podziału okazała się świadczeniem mniej korzystnym od dotychczas pobieranego – ZUS wypłaci zawsze świadczenie korzystniejsze. 

 

avatardodał: