www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Rośnie bezrobocie

4.02.2013 r.

W 2012 r. na Dolnym Śląsku zlikwidowano 230 przedsiębiorstw, najwięcej z branży handlowej oraz naprawy pojazdów. Jednocześnie w tym samym roku w regionie powstało ponad 1000 firm, głównie w sektorze edukacji. Stopa bezrobocia wyniosła ok. 13 proc. Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, w końcu grudnia ubiegłego roku w powiatowych urzędach pracy województwa. dolnośląskiego zarejestrowanych było ponad 157 tys. bezrobotnych.

To o prawie 14 tys. więcej niż w grudniu 2011 r. Prognoza rozwoju dolnośląskiego rynku pracy pokazuje, że w tym roku najkorzystniejsza sytuacja ma być w sektorze usług, transporcie i logistyce. Najtrudniej będzie w sektorze motoryzacyjnym i budownictwie.W najbliższym okresie najłatwiej będzie można znaleźć zatrudnienie w takich zawodach jak robotnik gospodarczy, sprzedawca, pracownik ochrony, technik prac biurowych i przedstawiciel handlowy.