www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Pytanie 454: brak zapłaconych składek

30.01.2013 r.

Co się dzieje w przypadku gdy mój pracodawca nie odprowadzał moich składek? Obecnie firma nie istnieje i egzekucja komornicza jest raczej nieskuteczna. Czy mam się obawiać o swoją emeryturę?

 

Odpowiedź: w myśl art. 6 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 153. poz.1227.) okresami składkowymi są okresy ubezpieczenia.
Zatem jeśli był Pan zatrudniony na umowę o pracę i pracodawca dokonał zgłoszenia do ubezpieczeń, okres zatrudnienia jest okresem ubezpieczenia, a co za tym idzie – zostaje wliczony do okresów składkowych całości Pana zatrudnienia.
Negatywną konsekwencją faktu, że pracodawca nie odprowadził składek, nie mogą być obarczani pracownicy, za których nie zostały one opłacone.

 

Zachęcam do założenia profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (www.pue.zus.pl). Wystarczy jednorazowa wizyta w najbliższej jednostce ZUS, aby zweryfikować Pańskie dane osobowe. Profil PUE umożliwi Panu dostęp on-line do Pana konta w ZUS, co oznacza, że będzie Pan mógł w każdej chwili sprawdzić czy pracodawca zgłosił Pana do ubezpieczenia społecznego i z jaką podstawą.

avatardodał: