www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Można oddać krew w ratuszu

30.01.2013 r.

Pomogą potrzebującym – teraz urzędnicy w Wałbrzychu. W odpowiedzi na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w wałbrzyskim Ratuszu po raz kolejny w zorganizowana zostanie akcja oddawania krwi. To już dziś od 9.00. Życiodajny płyn w wałbrzyskim Ratuszu oddadzą nie tylko miejscy urzędnicy – do akcji mogą się przyłączyć również pozostali wałbrzyszanie. Wystarczy przyjść do Ratusza – najlepiej po lekkim śniadaniu.

 

Należy mieć przy sobie dowód osobisty. Krew jest pobierana od pełnoletnich, zdrowych osób (górna granica wieku to 65 lat). Wszyscy chętni przechodzą badania dotyczące przebytych chorób i badanie wstępne – mierzone jest min. ciśnienie krwi, poziom hemoglobiny, Akcja krwiodawstwa w wałbrzyskim Ratuszu potrwa do 13.00.