www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Koło Artystyczne „Don Chichot” w TLiA

24.01.2013 r.

W Teatrze Lalki i Aktora działa Koło Artystyczne „Don Chichot”. W skład koła wchodzą studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Za główny cel Teatr i Uczelnia uznały popularyzowanie działalności artystycznej, kształtowanie wrażliwości teatralnej studentów oraz ich potrzebę obcowania ze sztuką. Powstała grupa teatralno-kabaretowa, która w wałbrzyskim Teatrze Lalki i Aktora będzie pracować nad tworzeniem spektakli i pokazów teatralnych, a także czynnie uczestniczyć w różnych działaniach promocyjnych.