www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Małgorzata Wiłkomirska tymczasowym dyrektorem ZPiT

23.01.2013 r.

21 stycznia 2013 r.  na stanowisko Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych” została powołana Małgorzata Wiłkomirska. Powołanie dokonane zostało na czas określony, do czasu wyłonienia w drodze konkursu nowego dyrektora. Jak zapewnia Urząd miasta pani Małgorzata Wiłkomirska posiada wykształcenie wyższe w zakresie wychowania muzycznego oraz umiejętności i kwalifikacje potwierdzone stażem zawodowym jako nauczyciel i pracownik Filharmonii Sudeckiej, a także jako menedżer artystyczny.