www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Darmowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

15.01.2013 r.

Dla wielu pracodawców z sektora MŚP nowy rok oznacza sporo zmian, w szczególności w przepisach podatkowych. Dlatego Sudecki Związek Pracodawców zachęca do udziału w bezpłatnej akcji „Świadomy Podatnik”.

 

 

Jest to inicjatywa PKPP Lewiatan finansowana ze środków UE., która jest adresowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorców. W ramach projektu, przedsiębiorca może uzyskać bezpłatną pomoc podatkową w postaci tzw. interwencji podatkowej. Interwencja obejmuje sporządzenie profesjonalnej opinii prawno-podatkowej oraz przygotowanie innego dokumentu, który może mieć formę między innymi wniosku o interpretację, odwołania, analizy dokumentów źródłowych lub weryfikacji zapisów umowy pod kątem skutków podatkowych. Interwencja jest przeprowadzana przez doświadczonego eksperta – doradcę podatkowego, radcę prawnego lub adwokata.

 

Aby skorzystać z tej formy pomocy, podatnik musi mieć status MŚP (może to być również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz musi zawrzeć umowę o pomoc de minimis).

 

 

– Jest to bardzo cenna i wartościowa inicjatywa. Pracodawcy na pewno będą nią zainteresowani, tym bardziej, że specyfika i zakres regulacji prawnych dotyczących podatków są dla przedsiębiorców wciąż uciążliwe. Poza tym, wielu właścicieli mikro i małych firm z powodu oszczędności, po prostu nie stać na uzyskanie profesjonalnej opinii prawnej, dlatego chcemy im pomóc – mówi Artur Mazurkiewicz, Przewodniczący Zarządu Sudeckiego Związku Pracodawców.

Dodatkowych informacji udziela Pani Izabela Modzelewska, tel. 22/ 55 99 874.