www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

XLII sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha

11.01.2013 r.

16 stycznia 2013 roku o godz. 9: 00 w sali witrażowej ratusza, odbędzie się XLII– sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha.

 

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji

Wałbrzyskiej na lata 2013 – 2020.

4. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

6. Wolne wnioski.

7. Oświadczenia.

8. Zamknięcie obrad.