www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Bezpłatne szkolenia dla pracowników dolnośląskich przedsiębiorstw

11.01.2013 r.

Pracownicy dolnośląskich przedsiębiorstw mogą wziąć udział w bezpłatnych kursach takich jak Operator wózków jezdniowych, Operator żurawi samojezdnych, Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego czy Monter rusztowań. Szkolenia kończą się egzaminem, którego zdanie uprawnia do obsługi danych maszyn i urządzeń. Organizowane będą na terenie całego Dolnego Śląska, mogą się odbyć również w Twoim mieście. Ze szkoleń skorzysta ponad 700 osób. Działanie jest odpowiedzią na potrzeby obecnego rynku pracy, który wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji czy nabywania nowych uprawnień. Ma się przyczynić do ograniczenie deficytu wskazanych zawodów, podwyższenia konkurencyjności firm czy zmniejszenia liczby wypadków na palcach budowy. Pierwszeństwo do udziału w szkoleniach mają osoby niepełnosprawne. Aby dowiedzieć się czy możesz wziąć udział w szkoleniu skontaktuj się z Biurem Projektów pod nr tel. 71 36 66 895. Organizator MT Mentor zaprasza do zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronach www.windowanekwalifikacje.org.pl lub www.mtmentor.pl. Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.