www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

MOPS przejął obowiązki PCPR-u

8.01.2013 r.

W związku z wejściem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego, zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej przejmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

 

 

 

Od 1 stycznia zadania z zakresu pieczy zastępczej realizowane są w siedzibie MOPS przy ul. Beethovena 1-2, zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w Dziale Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ul. Limanowskiego 9 , zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy ul. Ogrodowa 5b , a poradnictwo specjalistyczne w Centrum Aktywności Lokalnej ul. Mickiewicza 26 oraz w Centrum Integracji Rodziny przy ul. G. Roweckiego 3.