www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Eko-lekcje w Parku Sobieskiego

8.01.2013 r.

W Biurze Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego od 15 stycznia będą dostępne materiały dydaktyczne dotyczące Parku Jana III Sobieskiego w Wałbrzychu.

 

 

Publikacja przeznaczona dla szkół, nauczycieli i turystów jest częścią realizacji projektu unijnego związanego z budową parkowych punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych.

 

 

Materiały obejmują folder turystyczny oraz konspekty i karty pracy tematycznie odnoszące się do ochrony kasztanowców, odsłonięcia kamieniołomu, a także punktów widokowych przy Różance, w sąsiedztwie schroniska Harcówka i na Górze Parkowej. Konspekty przeznaczone są dla nauczycieli w celu przeprowadzenia eko-lekcji w terenie i podczas zajęć w szkole.

 

 

Opracowanie służy poznaniu historii, atutów założenia parkowego oraz różnorodności fauny i flory. Materiały dydaktyczne mogą być zrealizowane w ramach przedmiotów: przyrodniczych, humanistycznych i plastycznych. Folder turystyczny wraz z kartą informacyjną zawiera m.in. dane kontaktowe dotyczące parku, opisy, zdjęcia i rysunki oraz zadania dla dzieci i młodzieży.