www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Nowy dyrektor wałbrzyskiego Muzeum

7.01.2013 r.

W wyniku konkursu nowym dyrektorem Muzeum w Wałbrzychu został pan Jacek Drejer. Konkurs na to stanowisko został przeprowadzony w grudniu ubiegłego roku. Aplikację złożyło 7 kandydatów. Ich oferty oceniała komisja konkursowa złożona z przedstawicieli wskazanych przez:

– Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

– Stowarzyszenia Zawodowe i Twórcze,

– Radę Muzeum,

– Związki Zawodowe,

– Prezydenta Miasta Wałbrzycha

 

 

 

Komisja po przesłuchaniu kandydatów podjęła decyzję o rekomendacji na stanowisko dyrektora Muzeum pana Jacka Drejera. Rekomendacja została przyjęta przez Prezydenta Wałbrzycha. Nowy dyrektor został powołany z dniem 1 stycznia 2013r.

Jacek Drejer od 2009r. pracuje w Muzeum w Wałbrzychu. Posiada wykształcenie wyższe, uzupełnione o studia podyplomowe z zakresu zarządzania kulturą. Biegle włada językiem niemieckim i angielskim. Był wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu, w której pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Języków Obcych.