www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Świebodzice przeciwne ustawie śmieciowej

7.01.2013 r.

Świebodzice są kolejnym samorządem, który wyraża protest przeciwko nieprecyzyjnym zapisom tzw. ustawy śmieciowej. W apelu wystosowanym do Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka Sejmu RP, samorządowcy zwracają uwagę na zapis nakazujący organizowanie przetargu na odbiór odpadów, również w przypadku istnienia w gminie celowej spółki komunalnej. Według nich, narusza to obowiązujące przepisy, pozwalające gminie na zlecanie takiemu podmiotowi wykonywania swoich zadań z pominięciem trybu przetargowego.

 

 

 

Konsekwencją tego może być likwidacja samorządowych jednostek lub zakładów budżetowych albo upadłość spółek komunalnych. Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi ma ruszyć od lipca tego roku. Według nowych przepisów odpowiedzialność za gospodarkę odpadami – organizację ich odbioru od mieszkańców i utylizację – ponosi gmina.