www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Jaśniejsze przepisy dotyczące referendów lokalnych

28.12.2012 r.

Dość ważna informacja napłynęła do nas z Senatu – jako że miasto nasze często dość nawiedzane jest przez referenda (co niewątpliwie jest objawem demokracji – raczej pozytywnym o ile nie jest nadużywane do błahych celów) powinna ona zainteresować tych, którzy organizują bądź zamierzają je organizować. Po dziesięciu latach udało się w końcu wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego i dzięki temu uporządkowane zostaje brzmienie  ustawy o referendum lokalnym.

 

 

Według konstytucji, referendum lokalne to przede wszystkim forma współdecydowania przez mieszkańców o wszelkiego rodzaju sprawach dotyczących konkretnej wspólnoty samorządowej. Trybunał zwrócił uwagę, że referendum może być stosowane ilekroć zajdzie taka potrzeba, a mieszkańcy będą o to wnioskować. Nie musi ono mieć również charakteru rozstrzygającego (tzn. władze samorządowe nie muszą być związane wynikiem referendum) – może ono mieć charakter opiniodawczy. Tymczasem, w 2000 roku przepisy ustawy o referendum lokalnym zostały sformułowane w taki sposób, że uznawano, iż referendum można zorganizować wyłącznie w związku ze sprawami, których rozstrzygnięcie leży w kompetencjach organów samorządu. Zdarzały się również przypadki kwestionowania możliwości organizacji referendów opiniodawczych.

Więcej w serwisie ngo.pl