www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

W Czarnym Borze tarcia

18.12.2012 r.

Radni Gminy Czarny Bór pracują nad przyszłorocznym budżetem. Koniec roku jest także czasem podsumowań. Komisja Budżetu, Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy na ostatnim posiedzeniu zajmowała się między innymi realizacją inwestycji. – Niestety nie są one mocną stroną naszej gminy. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy stan zaawansowania założonych przez wójta inwestycji przekroczył zaledwie 7 proc., na koniec roku zbliżył się do około 25 – mówi członek komisji budżetu rady gminy w Czarnym Borze, Jarosław Buzarewicz. Z planowanych ponad 3 mln 800 tys. zł wydano zaledwie 955 tys. zł.

 

 

Nadal na swój wielki dzień czekają między innymi: stadion w Czarnym Borze, zalew w Grzędach, budynek komunalny, nie wspominając już o czarnoborskiej obwodnicy, choć na tę ostatnią inwestycję w przyszłorocznym budżecie ma być zabezpieczona największa kwota – 2 mln 140 tys. zł. Niewiele mniej wójt w dyskutowanym projekcie budżetu chce przeznaczyć na budowę budynku biblioteki z salą widowiskową w Czarnym Borze. – Czy taki obiekt jest nam niezbędny? Czy powinniśmy budować w Jaczkowie za 750 tys. zł świetlicę? – pytał na komisji radny Jarosław Buzarewicz. Zdaniem radnej Henryki Wyszowskiej bardziej powinniśmy zagospodarować już funkcjonujące obiekty. Z pewnością podobne pytania pojawią się na sesji budżetowej. Jak zauważa przewodnicząca komisji budżetu Katarzyna Rolka, Klub Radnych Jarosława Buzarewicza optował za zwiększeniem kwoty na budowę czarnoborskiej obwodnicy. Dopiero po roku ta propozycja znalazła odzwierciedlenie w budżecie.

W projekcie przyszłorocznego budżetu gminy Czarny Bór prognozuje się dochody w wysokości 20 mln 100 tys. zł. Plan wydatków ustala się w wysokości 22 mln 900 tys. zł.

Strona Klubu Radnych: www.buzarewicz.eu