www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Świebodzickie mury zrekonstruowane i podświetlone

18.12.2012 r.

Fragment średniowiecznych murów obronnych przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Świebodzicach zyskał „drugie” życie. Zabytek poddany był rewitalizacji, w ramach której zrekonstruowana została baszta i drewniana konstrukcja tzw. ganku bojowego.

Mury mają także odtworzony krenelaż czyli górną część obwarowania, od strony ulicy Sienkiewicza powstał wygodny chodnik, którym można spacerować. Całość została pięknie podświetlona, co zwłaszcza po zmroku stanowi prawdziwą atrakcję. Nad bezpieczeństwem zabytku czuwa monitoring – kilka kamer, w tym jedna obrotowa.

 

Koszt rewitalizacji murów wraz z projektem to 809 843,81 zł, inwestycja była dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 kwotą 522 719,12 zł. Iluminacja i monitoring kosztowały około 113 tys. zł.

W przyszłym roku w tym rejonie będzie można obserwować dalszy ciąg prac – tym razem związanych z zagospodarowaniem terenu przed zabytkiem, od strony ul. Piłsudskiego.